2016. október 22., szombat

A Mi ötvenhatunk / Our 1956

(English version below)

Semmi nincs ingyen az életben, és a történelemben nincsenek véletlenek… csak vétkesek és védtelenek.
1956 utolsó negyedévének eseményeiről beszélni, olvasni, emlékezni Neked is szükséges, és másoknak is. Mindenkinek saját vérmérséklete és habitusa szerint.
Most arra kérünk, hogy zárd ki a külvilág híreit, hagyd figyelmen kívül a világháló tolakodó információversenyét, és csak saját érzéseiden át emlékezz 56-ra!Miközben az utca fiai ismét ölre mentek a Hazáért, a történelem Golgotája alatt ismét sorsot vetettek a világ csendőrei:  A magyar szabadságszeretet megint nem a harctéren dőlt el!
Nincsenek véletlenek: Újkori történetünkben így vagy úgy tucatnyi feltáratlan „kockavetés” történt.
Trianon, gleiwitzi határsértés, Perl Harbor, 01.09. 11., Katyn erdő 2010… mind elhazudott történelmi játszmák, miről csak ritkán derül ki a teljes igazság.
Mert a világ csendőreinek kőműves brigádjai sosem fáradnak el játszmájukban, és miközben magyar lányok és fiúk állták a tüzet a szovjet hadsereggel szemben, a háttérben Szuez árnyékában megalkudtak  a világ nagyhatalmai abban, hogy a magyar szabadság értéktelen, tehát eljátszható áldozat, konc a nagy vörös rém pofájában.
Mindez azonban mit sem csorbít a harcolók dicsőségén!
Kiállásuk egy új enyhülés korszakát hozták, megmutatták a kommunizmus sebezhetőségét, és példát róttak az utókornak, Neked és Nekem, hogy az erőszak lehet eszköz, ha magasabb rendű célokat, élhető jövőt és alkotást szolgál!
Minden, mit sokak szépnek és jónak láttak az elmúlt rendszerben, az pont 56 Hőseinek köszönhető.
Ötvenhatra vigyáznunk kell ha azt akarjuk, hogy egy kicsit a mienk is legyen.
Forradalmárai, és az ő korosztályuk az utolsó generáció, kik  láttak harcot, fogtak vagy foghattak volna fegyvert, megéltek kijárási tilalmat és megtorló terrort. Föld alatti és templomfalak közé bújtatott ellenállást fejtettek ki, hittek és álmodtak egy szabadabb és magyarabb igazságról!
Fiaik és unokáik számára mindez már ismeretlen életérzés és tapasztalás. Te és én, egy letölthető világ  diszlájkolt koldusaiként tengetjük életünket. A várt szabadság álom maradt.
Kik tiltanak és gyűlölnek minket, nem is közvetlenül irántunk érzik mindezt… Azt gyűlölik, amit képviselünk. Mert érzik, hogy mi közelebb állunk a szabadsághoz mint ők.


Ezért, hogy bizonyítsák saját demo-diktatúrájuk helyességét és szabadságát… minden áron és eszközzel belefojtanak minket az elhallgattatásba és betiltásba.
Ez a tény minden európai szabadságszerető hazafi ellen él és fennáll.
Pontosan azon szellem örökösei ők, kik ellen 56 Hősei nem féltek akár az életüket is feláldozni.
Mi az utca szabadságharcosait tiszteljük, Velük azonosulnunk vágyunk és kötelességünk.
Ez a Mi ötvenhatunk!
Our 1956
Nothing is free in life, and there are no coincidences in history – only guilty and innocent people.
You and everybody else have to speak and read about and remember the events of the last quarter of 1956, everyone according to their temper and character.
Now, we would like to ask you to exclude the news of the world, ignore the pushing competition on the Internet to give you the latest news and remember ’56 through your own feelings.
Just like the Heroes of the Street did in those days, who, independently of their social class, wanted the same: a free country without any foreign rulers and free right to act. They knew that words were not enough then: they would only succeed with anger, weapons, blood and sweat… they were not afraid to fight for freedom, and everything else came after that. They did not even have time to concentrate on the changes of the political directions.
While boys of the street were fighting for their country, the politicians of the world made their decisions, so the Hungarian freedom was not decided on the battlefield!
There are no coincidences: in our recent history there have been a lot of ambiguous decisions, when the ‘dice were just thrown’.
Trianon, the Gleiwitz incident, Pearl Harbor, 11. Sept, 2001, Katyn forest 2010… some of the events which were lied about and the truth will rarely be found out.
The politicians will never get tired of these games and while the Hungarian girls and boys stood up against the Soviet army, the ruling nations of the world decided that the Hungarian freedom was worthless, it was the victim, a piece of prey in the mouth of the red monster, all in the shadow of the Suez crisis.
However, that does not take away the glory of the fighters!
Their resistance gave way to an era of new relief; they showed the vulnerability of the communism and set an example for the following generations that violence can be a tool if it serves higher goals, livable future and creation. 
Everything which was considered to be nice and good in the previous political system was because of the Heroes of ’56.
We have to remember ’56 if we want it to be ours.
Its revolutionists are the last generation who saw fight, who grabbed or could have grabbed a weapon, who suffered the curfew and the repressive terror. Their resistance was hidden under the ground or behind the walls of the churches; they believed in and dreamed about free Hungarian truth.
For their children and grandchildren it is unknown feeling and experience. You and I live our lives as disliked slaves of a downloadable world. The desired freedom is still a dream.
Those who forbid us and hate us do not really hate us directly or personally… They hate what we represent, because they feel that we are closer to freedom than they are.
To prove the correctness and freedom of their own demo-dictatorship they use any tool to make us silent.
This fact is true for and against every European patriotic young man.
They are the heirs of that spirit, for whom Heroes of ’56 were ready to sacrifice their lives.
We respect these fighters, it is our desire and duty to associate ourselves with them.
This is our 1956.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése